Dịch Vụ

CHO THUÊ VĂN PHÒNG CHIA SẺ - VĂN PHÒNG ẢO
Giá km : 700.000 đ
Ngày: 26/06/2020
TÀ ĐÙNG - BẢO LỘC 2N2Đ
Giá km : 1.690.000 đ
Ngày: 26/06/2020
CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC LÀM VIỆC TẠI ĐỨC
Giá : 186.000.000 đ
Giá km : 10.000.000 đ
Ngày: 26/06/2020
Đây là chương trình dành cho các bạn đã tốt nghiệp tại Việt Nam, có mong muốn sinh sống, làm việc tại Đức. Bằng tốt nghiệp và trình độ chuyên môn của các bạn sẽ được các cơ quan có thẩm quyền...
DU HỌC NGHỀ ĐỨC MIỄN PHÍ
Giá : 186.000.000 đ
Ngày: 08/06/2020
Facebook chat